?

Log in

No account? Create an account

Обучение в магистратуре FEL CVUT

Komunikace, Multimédia, Elektronika (KME)

Previous Entry Поделиться Next Entry
Test A2M32PRD KME ČVUT FEL part 1
cvut_fel

Zahájení zkouškového testu - Pokus 2

Question 1
Body: 10
Komponenta multimodálního systému zodpovědná za určení souvislostí mezi uživatelskými vstupy a jejich následným sloučením se nazývá:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 2
Body: 10
Které z uvedených kódů patří do skupiny konvolučních? konvoluční kód je:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 3
Body: 10
Pro LCMS platí výrok:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 4
Body: 10
Jaká architekrura sítě se používá pro datové přenosy v moderních sítích CATV?
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 5
Body: 10
Skrambler v modemu má tyto funkce:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 6
Body: 10
Odhadněte, kolik procent domácností v ČR v roce 2011 využívalo přístup k Internetu pomocí xDSL (z celkového počtu domácností, které Internet využívaly):
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 7
Body: 10
Sériové rozhraní podle doporučení V.11:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 8
Body: 10
Maximální dosah signálu HDO na venkovním vedení je asi:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 9
Body: 10
U rozhraní USB 2.0 jsou podporovány rychlosti:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 10
Body: 10
Označte odpovědi, kde jsou uvedeny maximální překlenutelné vzdálenosti (nebo délky kabelů):
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 11
Body: 10
Pro vnitřní BPL systém platí:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 12
Body: 10
Které z následujících vlastností je typické pro technologii GPRS?
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 13
Body: 10
Do skupiny služeb pro obrazovou telegrafii nepatří:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 14
Body: 10
Mezi typy datových toků při komunikaci na rozhraní WUSB patří:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 15
Body: 10
Uveďte, jaké výroky jsou pravdivé pro technologii G.fast:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 16
Body: 10
Pro HDO platí následující charakteristiky:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 17
Body: 10
Pro dekódování turbo kódů se používá algoritmus podle:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 18
Body: 10
Splitter u ADSL:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 19
Body: 10
Modulační rychlost u signálu, který je na rozhraní MIDI přibližně činí:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 20
Body: 10
Pro zpětný směr při datových přenosech v CATV se používají následující šířky přenosových kanálů:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 21
Body: 10
Přenosové rychlosti u rozhraní IEEE 1394a jsou:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 22
Body: 10
Jaká je maximální rychlost stávajících BPL systémů?
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 23
Body: 10
Kompresní metody používané v IPTV:
Vyberte alespoň jednu odpověď.
Question 24
Body: 10
Jak je modelována VoiceXML aplikace?
Vyberte alespoň jednu odpověď.